Smilax aspera.jpg (72752 byte)

(Smilax aspera)
(cm 9x12)

 

bottone00051.gif (407 byte) bottone00177.gif (1373 byte)